Ydelser

Bexcom rådgiver og gennemfører opgaver for det offentlige og for private aktører om inkluderende design, brugerdreven innovationsmetoder, strategi og formidling for at bidrage til en mere holistisk samfundstilgang og dermed skabe vækst.

Læs om rådgivning inden for brugerdreven innovation & inklusion

Læs om kommunikations- o& strategirådgivning

Oplæg: Du er også velkomment til at kontakte Karin Bendixen med henblik på et oplæg om konkrete eksempler eller emner ingen for Design for Alle, brugerinddragelse, Universelt Design, tilgængelighed mv. 

Om begreberne

Design for Alle, Universal Design, tilgængelighed og inkluderende design er begreber, der er nært beslægtede og i store træk har samme betydning. Alle sigter mod at give mennesker lige muligheder for at deltage i det moderne samfund.