photo_wheelchair-user-and-a-walking-person

Brugerdreven & Inkluderende Innovation

- en samfunds- og forretningsmæssig investering

Brugerdreven innovation og inkluderende design har flere ligheder. Brugeren er i centrum, og det er dennes erkendte og ikke erkendte behov, der er afgørende for en succesfuld designproces og et brugbart slutproduktet.

Det handler ikke altid om at finde på nye ting til verden, men om at finde på nye måder at designe verden på og ikke mindst at inddrage alle typer af brugere i designprocessen.

Der er store forretningsmæssige muligheder i at innovere arkitektur, byrum, produkter og services, som kan anvendes af så mange som muligt, herunder også mennesker med funktionsnedsættelse og en af fremtidens ​største demografiske grupper: de ældre.

  • Bexcom rådgiver, tilrettelægger og gennemfører brugerundersøgelser- og tests med inddragelse af ældre og brugere med og uden funktionsnedsættelse.
  • Vi udarbejder brugerprofiler med henblik på at optimere og sikre, at krav og behov modsvarer brugsfunktion af for eksempel arkitektur, produktdesign, servicedesign og teknologi.
  • Vi gennemfører national og international research indenfor inkluderende design, Universelt Design i relation til arkitektur, produktdesign, servicedesign, teknologi og relevante trends.
  • Vi anvender blandt andet sociologiske og antropologiske metoder og analyser og vi samarbejder med relevante fagkompetencer afhængig af projektet.

 

Om Begreberne


Design for Alle, Universal Design, tilgængelighed og inkluderende design er begreber, der er nært beslægtede og i store træk har samme betydning. Alle sigter mod at give mennesker lige muligheder for at deltage i det moderne samfund.