Musholm Bugt Feriecenter
Musholm Bugt Feriecenter, Musholm Bay Holiday Resort, AART Architects
Read about Musholm Bay Holiday Resort
Sitpack the Word’s most Compact Foldable Seat
Sitpack – the Word’s most Compact Foldable Seat

Referencer

Udvalgte nationale og internationale referencer om rådgivnings- og kommunikationsopgaver samt projekter

Borgmesterens kontor, Aarhus Kommune, rådgivning, byggeprojektet "Generationernes Hus". 2016.

Rådgiver for Muskelsvindfonden kommunikation og wayfinding. Musholm Bugt Feriecenter. 2015.

Tilgængelighedsstrategi, brugerinddragelse/proces, brugertest og kommunikation. Muskelsvindfondens arkitektkonkurrence: Musholm Bugt Feriecenter. AART architects. 2012-2013-2015.

Rådgiver for Mono+Mono på produktet Sitpack om Universal Design, ergonomi og kommunikationsstrategi. 2013-

"Design for All in Scandinavia - A Strong Concept" publiceret i tidskriftet Applied Ergonomics. Januar 2015.

Kommunikation, pressearbejde og antropologisk spørgeguide. Projektet Comfort in Living. Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, Udviklingscenter for Møbler og Træ. 2013

Ekspert-konsulent i Nordisk arbejdsgruppe, der har udarbejdet “A Nordic Charter Enhance Society through Universal Design” for Nordisk Ministerråd. 2011-2013.

Projektpartner i i-SIT projektet under Regeringens program for brugerdreven innovation.: brugerundersøgelser, metoder, kommunikationsstrategi og presse. Projektholder Design Concern A/S. 2007-2010.

Dansk Arkitektur Center (DAC). Konceptudvikling og konsulent på det webbaserede inspirationskatalog: ”Tilgængelighed – Tag udfordringen op!” . Et projekt under Regeringens arkitekturpolitik. 2007.

Arkitektskolen Aarhus’ strategiplan for udvikling af forskning og undervisning inden for tilgængelighed / Design for Alle. 2006.

”Alrummet – Rummet for Alle. Research og brugerundersøgelse”. Et samarbejdsprojekt om gigtbrugeres behov i samarbejde med Design Concern A/S. Projektet er støttet af Gigtforeningens Udviklingspulje. 2006.

Statens Fastighetsverk, SFV, Stockholm: Gennemførelse af rundbordssamtaler og udarbejdelse af artikler til bogen: Tillgänglighet och kulturarv. 2005.

 Statens Fastighetsverk, SFV, Stockholm: Tilrettelæggelse og gennemførelse af to Café-workshops (København & Stockholm) for Nordisk Kontakt om Statsbyggeri og SFV med deltagere fra de nordiske lande i forbindelse med konferencen “Tillgänglighet och kulturarv” i Stockholm. 2005. 

“Helsinki City Transport: the usability of passenger information.” The KÄTEVÄ-project. WSP LT Consultants Ltd, Helsingfors, Finland. 2005.

Redaktør (og journalist) af Nordisk Magasin Form & Funktion – Nordisk Design for Alle Magasin. Projekt for Nordisk Samarbejdsorgan for Handicapspørgsmål. Støttet af Nordisk Ministerråd. Udgivet i de nordiske lande. 2004.