Musholm Bugt Feriecenter
Musholm Bugt Feriecenter, Musholm Bay Holiday Resort, AART Architects
Read about Musholm Bay Holiday Resort
Sitpack the Word’s most Compact Foldable Seat
Sitpack – the Word’s most Compact Foldable Seat

Referencer

Udvalgte nationale og internationale referencer om rådgivnings- og kommunikationsopgaver samt projekter

Oplægsholder på diverse konferencer i ind- og udland om Universelt Design, Design for Alle, tilgængelighed, brugerinddragelse, processer og tværfaglige processer.

Arrangør af studietur til København om Universelt Design for Flemish Government, The Equal Opportunities, Integration and Integration Department & INTER. 2017

Rådgiver for Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue om Universelt Design, tilgængelighed og brugere med funktionsnedsættelse i forbindelse med SPARK projektet på MarselisborgCentret i Aarhus. Rehabilitering, klimatiopasning og byliv. 2016-

Borgmesterens kontor, Aarhus Kommune, rådgivning, byggeprojektet "Generationernes Hus". 2016.

Rådgiver for Muskelsvindfonden om kommunikation og wayfinding. Musholm Bugt Feriecenter. 2015.

Tilgængelighedsstrategi, brugerinddragelse/proces, brugertest og kommunikation. Muskelsvindfondens arkitektkonkurrence: Musholm Bugt Feriecenter. AART architects. 2012-2013-2015.

Rådgiver for Mono+Mono på produktet Sitpack om Universal Design, ergonomi og kommunikationsstrategi. 2013-

"Design for All in Scandinavia - A Strong Concept" publiceret i tidskriftet Applied Ergonomics. Januar 2015.

Kommunikation, pressearbejde og antropologisk spørgeguide. Projektet Comfort in Living. Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, Udviklingscenter for Møbler og Træ. 2013

Ekspert-konsulent i Nordisk arbejdsgruppe, der har udarbejdet “A Nordic Charter Enhance Society through Universal Design” for Nordisk Ministerråd. 2011-2013.

Projektpartner i i-SIT projektet under Regeringens program for brugerdreven innovation.: brugerundersøgelser, metoder, kommunikationsstrategi og presse. Projektholder Design Concern A/S. 2007-2010.

Dansk Arkitektur Center (DAC). Konceptudvikling og konsulent på det webbaserede inspirationskatalog: ”Tilgængelighed – Tag udfordringen op!” . Et projekt under Regeringens arkitekturpolitik. 2007.

Arkitektskolen Aarhus’ strategiplan for udvikling af forskning og undervisning inden for tilgængelighed / Design for Alle. 2006.

”Alrummet – Rummet for Alle. Research og brugerundersøgelse”. Et samarbejdsprojekt om gigtbrugeres behov i samarbejde med Design Concern A/S. Projektet er støttet af Gigtforeningens Udviklingspulje. 2006.

Statens Fastighetsverk, SFV, Stockholm: Gennemførelse af rundbordssamtaler og udarbejdelse af artikler til bogen: Tillgänglighet och kulturarv.

Statens Fastighetsverk, SFV, Stockholm: Tilrettelæggelse og gennemførelse af to Café-workshops (København & Stockholm) for Nordisk Kontakt om Statsbyggeri og SFV med deltagere fra de nordiske lande i forbindelse med konferencen “Tillgänglighet och kulturarv” i Stockholm. 

“Helsinki City Transport: the usability of passenger information.” The KÄTEVÄ-project. WSP LT Consultants Ltd, Helsingfors, Finland.

Redaktør (og journalist) af Nordisk Magasin Form & Funktion – Nordisk Design for Alle Magasin. Projekt for Nordisk Samarbejdsorgan for Handicapspørgsmål. Støttet af Nordisk Ministerråd. Udgivet i de nordiske lande.