I-SIT stolen er designet af Design Concern og er resultatet af et tværfagligt brugerdreven innovationsprojekt. Bexcom har stået for brugerundersøgelserne undervejs i projektet.

Bexcom er en konsulent- & projektvirksomhed

Karin Bendixen etablerede Bexcom i 2004 med rådgivning inden for kommunikation, strategi og brugerinvolvering. 

Hvor der er behov samarbejder Bexcom med andre kompetente fagpersoner. Derfor får kunden anderledes vinkler og ny viden, når opgaven skal løses. Læg dertil Bexcom’s prioritering af kommunikation og formidling af projekter.

Bexcom’s kunder tæller blandt andet det offentlige, private virksomheder herunder design- og arkitektvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, ministerier samt nationale og internationale organisationer (se referenceliste).

Bexcom har et stort og professionelt netværk og arbejder nationalt, nordisk og internationalt. Områderne dækker blandt andet UX (User eXperience) brugerdreven innovation, research, kommunikation, strategier, processer og projekter inden for tilgængelighed, inklusion, Design for Alle, Smart Home teknologi, design, arkitektur, mainstream-produktudvikling og handicappolitik.

Bexcom har fokus på både helhed og detaljen, hvad enten det drejer sig om strategi, et produkt, arkitektur eller services.

Karin arbejder strategisk og tværfagligt med tilgængelighed og brugerdreven innovation. Vi lægger stor vægt på at inddrage ældre mennesker og brugere med og ”uden” funktionsnedsættelse i forskellige faser af processen. Et resultat af dette er, at Bexcom også er begyndt at udvikle produkter og hjælpemidler, som kan konverteres til mainstream produkter.

Karin Bendixen deltager i juryarbejde i blandt andet design- og arkitektkonkurrencer.

I 2002 tog Karin initiativ til at etablere netværket Design for Alle, som hun har været formand for frem til 2015.

Jeg arbejder ud fra devisen om, at specifik faglig viden ikke løser en opgave alene – professionalisme, fleksibilitet, viden fra andre felter, empati, ydmyghed og humor er lige så vigtige komponenter…

Jeg er Design for Alle / Universelt Design ekspert - hvilket også indeholder brugerinddragelse af mennesker med funktionsnedsættelse og tilgængelighed. Den bedste løsning opnås, når brugere med funktionsnedsættelse, ældre og tilgængelighed er tænkt ind fra starten og sikres hele vejen igennem projektet.

December 2016: Kristine Jensens Tegnestue og team vinder konkurrencen om SPARK! Det er verdens første park der forener rehabilitering, klimatilpasning og folkesundhed. Parken er på vej ved MarselisborgCentret i Aarhus. Fem tegnestuer har dystet om at tegne den bedste park. Jeg er konsulent på Design for Alle/Universelt Design også i relation til rehabilitering.

"Vi har modtaget 5 fine forslag. Kristine Jensens Tegnestue er en klar vinder, fordi forslaget har et højt kunstnerisk niveau og er det flotteste og mest gennemarbejdede projekt af de fem, siger formand for SPARK's styregruppe og bedømmelsesudvalg Jan Sau Johansen, der også er områdechef for MarselisborgCentret.

23. september 2016 blev projektet "Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborg kulturarv" indviet. Jeg har siddet i dommerpanelet for arkitektkonkurrencen og i projektets videnspanel. Projektet er en del af et EU-projekt, der startede i 2010. Læs mere om projektet her.

I oktober 2015 åbnede Muskelsvindfondens "Musholm, Ferie - Sport - Konference". Den nye multihal og de nye ferieboliger har AART architects tegnet, og Bexcom har været rådgiver på Universelt Design, strategi og process. Læs mere her om Musholm:

I 2014 blev et af Bexcoms projekter nomineret af Creative Business Cup Denmark 2014, som et af de 15 bedste og mest kreative iværksætter projekter.

I 2010 modtog jeg Vanførefondens Opmuntringspris, for at have ”gjort en uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats for at lette dagligdagen for fysisk handicappede”.